Kontaktné údaje

Ak máte otázky, vrátane otázok týkajúcich sa reklamy na webe, napíšte nám poštou Sme otvorení a spolupracujeme, kontaktujte nás!